Sắp diễn ra Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì Hội nghị về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trong thời gian cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 năm 2019.
Hội nghị về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN sẽ đánh giá cụ thể về tình hình cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp này. Ảnh: Tiên Giang
Hội nghị về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN sẽ đánh giá cụ thể về tình hình cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp này. Ảnh: Tiên Giang

Đó là ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về Hội nghị chuyên đề đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN vừa được Văn phòng Chính phủ công bố.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có báo cáo đánh giá tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, gửi Bộ Tài chính và đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ trước ngày 25/9/2019.

Một số nội dung của báo cáo này là: tình hình triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt năm 2016 đến tháng 8 năm 2019, trong đó có đánh giá cụ thể về tình hình cổ phần hóa, thoái vốn; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và kiến nghị, đề xuất; các Bộ, ngành liên quan báo cáo cụ thể thêm việc triển khai xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 5/1/2019.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị nêu trên, Bộ Tài chính xây dựng và trình bày tại Hội nghị Báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình cơ cấu lại, các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị và trình bày tại Hội nghị Báo cáo tình hình triển khai hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách thúc đẩy quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN.      

Xuân Yến