Sắp có Bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp

(BĐT) - Tổng cục Thống kê vừa trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN).
Bộ chỉ số sẽ giúp lượng hóa chính xác các kết quả hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Ảnh: Gia Khoa
Bộ chỉ số sẽ giúp lượng hóa chính xác các kết quả hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Ảnh: Gia Khoa

Đề án gồm hai phần chính, đó là xây dựng bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng các Bộ, ngành và các địa phương về mức độ hỗ trợ DN; bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển DN đối với các địa phương.

Đối với bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng các bộ, ngành và các địa phương về mức độ hỗ trợ DN sẽ lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá mức độ hỗ trợ DN tập trung vào các lĩnh vực: cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; tạo dựng môi trường thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; tiếp cận các nguồn lực (tín dụng, đất đai,…); giảm chi phí cho DN…

Đối với bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển DN tại các địa phương, Đề án lựa chọn các chỉ tiêu đo lường mức độ phát triển DN hằng năm của các địa phương như: số DN đăng ký thành lập mới, thu hút lao động, thu hút vốn đầu tư, doanh thu, giá trị gia tăng, lợi nhuận, đóng góp cho ngân sách nhà nước, đầu tư đổi mới công nghệ, sáng tạo, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững…

Năm 2018, cơ quan thống kê sẽ thử nghiệm bộ chỉ số đánh giá mức độ hỗ trợ DN đối với các bộ, ngành và các địa phương. Từ năm 2019 trở đi, chính thức công bố bộ chỉ số trên cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo Tổng cục Thống kê, bộ chỉ số được kỳ vọng sẽ lượng hóa chính xác các kết quả hỗ trợ và phát triển DN.

Việt Anh