Sắp ban hành kế hoạch hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến đầu năm 2018, một kế hoạch hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp sẽ được Chính phủ ban hành. Tại kế hoạch này, Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ nhằm cắt giảm những chi phí bất hợp lý cho doanh nghiệp.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Liên quan đến vấn đề này, mới đây, Văn phòng Chính phủ cũng có thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về Báo cáo một số giải pháp chính sách cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ. Trên cơ sở Báo cáo, Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan và địa phương nghiên cứu Báo cáo để xử lý triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 9/11/2017 của Chính phủ về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện có nhiều điều kiện kinh doanh còn phức tạp, không cần thiết. Nhiều quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn gây ra chi phí bất hợp lý cho doanh nghiệp. Thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực còn rườm rà. Nhiều loại phí, lệ phí liên tục tăng cao... Do đó, Bộ cho rằng, cần có nghiên cứu tổng thể, chi tiết, toàn diện các chi phí bất hợp lý để hỗ trợ doanh nghiệp.                 

Việt Anh