Sắp ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để hoàn thiện Dự thảo Quyết định ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, kinh tế phát triển mạnh mẽ và sự thay đổi về cơ cấu kinh tế dẫn đến ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm mới, các sản phẩm phát triển đa dạng hơn hoặc đã thay đổi về tính chất. Tiêu biểu là các sản phẩm công nghiệp, công nghệ thông tin, linh kiện điện tử...

Nhiều dịch vụ cũng ra đời để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Việc sửa đổi hệ thống ngành sản phẩm của Việt Nam hiện nay là nhằm phản ánh được sự thay đổi về các ngành sản phẩm trong nền kinh tế.

Thông qua hệ thống này có thể thấy được cơ cấu sản phẩm theo ngành kinh tế cũng như của cả nền kinh tế. 

Khánh Ngọc