Quy mô thị trường bán lẻ gần 110 tỷ USD

Theo Tổng cục thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2015 đã tương đương gần 110 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 10% so với năm ngoái.