Quy định khung giá bán buôn điện năm 2019

(BĐT) - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các tổng công ty điện lực năm 2019. Theo đó, mức giá tối đa (đối với từng tổng công ty) là từ 1.348 đồng/kWh đến 1.790 đồng/kWh và mức giá tối thiểu là từ 1.281 đồng/kWh đến 1.723 đồng/kWh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Căn cứ vào khung giá bán buôn điện này, giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho các tổng công ty điện lực không thấp hơn mức giá tối thiểu và không cao hơn mức giá tối đa của khung giá. EVN có trách nhiệm ban hành giá bán buôn điện cụ thể cho từng tổng công ty điện lực theo quy định hiện hành.

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh khung giá bán buôn điện bình quân phù hợp với biến động chi phí sản xuất kinh doanh điện, chi phí mua điện từ thị trường điện, doanh thu và lợi nhuận định mức của các tổng công ty điện lực, EVN có trách nhiệm tính toán, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, quyết định.

Thời gian áp dụng khung giá bán buôn điện bình quân của EVN cho các tổng công ty điện lực từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2019. 

Hoàng Oanh