Quy chuẩn giới hạn formaldehyt trong sản phẩm dệt may

(BĐT) - Bộ Công Thương vừa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Đối tượng áp dụng Quy chuẩn là các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may trước khi đưa ra khỏi thị trường Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân khác có liên quan.

Theo Quy chuẩn, sản phẩm dệt may cho trẻ dưới 36 tháng tuổi có mức giới hạn tối đa 30mg/kg; sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da là 75 mg/kg; sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da là 300 mg/kg. Hàm lượng mỗi amin thơm không được vượt quá 30 mg/kg. Các sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh là vải dệt thoi từ tơ tằm hoặc từ phế liệu tơ tằm; vải dệt thoi từ sợi len lông cừu…

Trước đó, quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may thực hiện theo Thông tư số 37/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương đã gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Tháng 10/2016, Bộ Công Thương đã bãi bỏ quy định này.

Việt Anh