Quốc hội sẽ xem xét xử lý tiền thuế nợ tại Kỳ họp thứ 8

(BĐT) - Tổng Thư ký Quốc hội vừa công bố Nghị quyết số 774/2019/UBTVQH14 của UBTVQH về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Theo đó, UBTVQH đã quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 một dự án luật, một dự thảo nghị quyết.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đó là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 8). Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước cũng được bổ sung vào chương trình để Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

 

Việt Hà