Quốc hội hoàn thành Kỳ họp thứ 7, thông qua 7 luật, 10 nghị quyết

(BĐT) - Chiều ngày 14/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội họp phiên bế mạc và biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 7.
Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, chiều ngày 14/6, Quốc hội họp phiên bế mạc và biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 7. Ảnh: Quang Khánh
Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, chiều ngày 14/6, Quốc hội họp phiên bế mạc và biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 7. Ảnh: Quang Khánh

Trước khi bế mạc, Quốc hội thông qua Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Cũng tại Phiên bế mạc, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV với 93,6% đại biểu Quốc hội tán thành.

Quốc hội đã hoàn thành chương trình Kỳ họp thứ 7 với các nội dung được xem xét, quyết định, trong đó thông qua 7 luật: Luật Giáo dục; Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế; Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ.

Quốc hội cũng cho ý kiến 9 dự án luật, trong đó có: Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật Thư viện; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; Bộ luật Lao động (sửa đổi)...

Tại kỳ họp lần này, Quốc hội cũng thông qua 10 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017…     

Thùy Dương