Quảng Ngãi: Khai trừ Đảng nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Tây

(BĐT) - Theo UBKTTW, ngày 30-7-2018, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Hà Văn Tiên, nguyên Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Tây.
Quảng Ngãi: Khai trừ Đảng nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Tây

Đồng chí Hà Văn Tiên đã có những vi phạm: Là Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Thủy điện ĐăkĐrinh, mặc dù phát hiện hầu hết các thửa đất thuộc diện thu hồi đã được chuyển nhượng nhưng không sử dụng cho mục đích canh tác, sản xuất và chủ sở hữu đất không thuộc đối tượng được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; nhưng đồng chí Hà Văn Tiên đã không tham mưu về đối tượng được hưởng hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, mà trực tiếp triển khai "quy về chủ cũ" là vi phạm quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, với trách nhiệm là Chủ tịch Hội đồng thẩm định, đồng chí Tiên trực tiếp thẩm định và ký các báo cáo thẩm định phương án, trình UBND huyện quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Thủy điện ĐăkĐrinh không đúng thực tế, dẫn đến chi trả cho những người không đủ điều kiện được hưởng tiền chuyển đổi nghề nghiệp tại 3 xã thuộc huyện Sơn Tây, gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền hơn 26 tỷ đồng.

UBKTTW