Quản lý tốt hơn vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

(BĐT) - “Việc thành lập cơ quan chuyên trách phải tạo điều kiện để các bộ làm tốt hơn chức năng quản lý nhà nước đối với vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào DN”...
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu có đánh giá cụ thể về vị trí, vai trò, thực trạng đổi mới và sắp xếp của doanh nghiệp nhà nước. Ảnh: Đinh Tuấn
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu có đánh giá cụ thể về vị trí, vai trò, thực trạng đổi mới và sắp xếp của doanh nghiệp nhà nước. Ảnh: Đinh Tuấn

Chủ trì buổi làm việc, cho ý kiến về Dự thảo báo cáo xây dựng Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và vốn nhà nước tại DN, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo trung ương Đổi mới và Phát triển DN nhấn mạnh: “Việc thành lập cơ quan chuyên trách phải tạo điều kiện để các bộ làm tốt hơn chức năng quản lý nhà nước đối với vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào DN”.

Theo Phó Thủ tướng, việc xây dựng một cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với DNNN và vốn nhà nước tại DN phải quán triệt được chủ trương đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII là: “Tách chức năng chủ sở hữu tài sản, vốn của Nhà nước và chức năng quản lý nhà nước của DNNN; sớm xóa bỏ chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước của các bộ, UBND đầu tư vốn, tài sản nhà nước tại các DN. Thành lập một cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với DNNN”.

Để nhìn nhận rõ hơn về sự cần thiết thành lập cơ quan chuyên trách này, Phó Thủ tướng cho rằng, cơ quan soạn thảo Đề án cần có đánh giá về vị trí, vai trò của DNNN, thực trạng hoạt động đổi mới, sắp xếp DNNN cho tới nay và dự báo tình hình tái cơ cấu DNNN sau năm 2020 khi mà DNNN được xác định sẽ tập trung hoạt động ở các lĩnh vực then chốt, có sức ảnh hưởng tới các thành phần DN khác; nêu rõ thông lệ của quốc tế về các mô hình thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại DN.

Trên cơ sở Dự thảo Đề án, Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan soạn thảo rà soát các văn bản pháp luật liên quan, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung để bảo đảm hiệu quả hoạt động của cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với DNNN và vốn nhà nước tại DN.

Việt Anh