Quản lý chặt việc khai thác cát tại Hải Phòng

(BĐT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết, trong thời gian qua, Bộ đã tiến hành thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của một số dự án khai thác mỏ cát làm vật liệu san lấp trên địa bàn TP. Hải Phòng. 

Trong thời gian tới, nếu được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, nhiều dự án sẽ cùng tiến hành khai thác trong một khu vực, theo đó có thể dẫn đến các hệ quả về môi trường.

Vì vậy, Bộ TN&MT đã đề nghị UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các chủ dự án tổ chức khai thác theo đúng diện tích, độ sâu, trữ lượng, hướng tuyến, thời gian khai thác, chuẩn tắc thiết kế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; áp dụng các thông số kỹ thuật theo đúng thiết kế mỏ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.           

Trần Kiên