Quá trình hình thành 5 “siêu ban” với gần 1.000 cán bộ sống lay lắt

Quá trình sắp xếp 26 Ban Quản lý dự án thành 5 “siêu ban”, TP Hà Nội đã giảm được 73 phòng, 177 lãnh đạo. Tuy nhiên, 5 “siêu ban” này vẫn cồng kềnh với lượng cán bộ, người lao động nhiều hơn đầu việc được giao.
Nguyên nhân dẫn đến khó khăn cho các "siêu ban" QLDA là do số lượng cán bộ, người lao động nhiều hơn đầu việc
Nguyên nhân dẫn đến khó khăn cho các "siêu ban" QLDA là do số lượng cán bộ, người lao động nhiều hơn đầu việc

Qua khảo sát về tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2017, Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội cho biết, trên cơ sở 26 Ban Quản lý dự án thuộc UBND TP, các sở, ngành của TP Hà Nội đã thành lập 5 Ban Quản lý dự án (BQLDA) thuộc UBND TP Hà Nội. Cụ thể, 5 BQLDA mới gồm: BQLDA Dân dụng và công nghiệp, BQLDA Giao thông, BQLDA NN&PTNT, BQLDA Văn hóa - xã hội, BQLDA Cấp nước - thoát nước và môi trường.

Quá trình quá trình sắp xếp, TP Hà Nội cũng đồng thời ban hành các quyết định kiện toàn các chức danh lãnh đạo, phê duyệt tổ chức bộ máy của các BQLDA và kiện toàn lại cơ cấu tổ chức, quy trình giải quyết công việc để không làm ảnh hưởng đến tiến độ hoạt động của các ban.

Theo Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội, kết quả của việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy đối với 5 BQLDA giảm từ 73/108 phòng với tỷ lệ 67,6%, 177/308 lãnh đạo trưởng phó đơn vị, trưởng phó phòng với tỷ lệ 57,5%; giảm được 7/23 trụ sở làm việc với tỷ lệ 30,4%.

Tổng số 5 BQLDA của TP Hà Nội có tổng số 984 người, trong đó có 5 công chức, 706 viên chức và 273 lao động hợp đồng. Trong đó, BQLDA Giao thông có 407 người, gồm 1 công chức, 294 viên chức, 112 lao động hợp đồng; BQLDA Văn hóa – xã hội có 161 người, gồm 1 công chức, 113 viên chức, 47 lao động hợp đồng; BQLDA Dân dụng và công nghiệp có 172 người, gồm 1 công chức, 149 viên chức, 22 lao động hợp đồng; BQLDA NN&PTNT có 101 người, gồm 1 công chức, 149 viên chức, 39 lao động hợp đồng; BQLDA Cấp nước - thoát nước và môi trường có 143 người, gồm 1 công chức, 89 viên chức, 53 lao động hợp đồng.

Bà Hồ Vân Nga – Phó Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND TP Hà Nội cho biết, sau gần 8 tháng kể từ ngày thành lập (đầu năm 2017) các BQLDA cơ bản sắp xếp xong khâu tổ chức nhân sự. Tuy nhiên, các BQLDA còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc tự chủ, tự đảm bảo kinh phí hoạt động.

Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP Hà Nội chỉ rõ một số BQLDA chưa đủ kinh phí để trả lương cho cán bộ, người lao động năm 2017. Để duy trì hoạt động và trả lương nhân viên, một số BQLDA còn phải ứng trước ngân sách. Trong đó, BQLDA NN&PTNT được thành phố hỗ trợ 1,4 tỷ đồng và tạm ứng ngân sách thành phố 6,2 tỷ đồng; BQLDA Giao thông chỉ đủ chi phí hoạt động đến hết quý 3/2017.

Nguyên nhân chính dẫn đến những khó khăn gây ra cho các “siêu ban” kể trên được Ban Kinh tế ngân sách chỉ rõ là do các BQLDA có số lượng cán bộ, người lao động nhiều hơn so với khối lượng công việc tương ứng số lượng dự án, kế hoạch vốn được giao triển khai. Ngoài ra, thành phố chưa kịp hướng dẫn, quy định về phân công, phân cấp, ủy quyền trong quyết định phê duyệt dự toán chi phí quản lý của BQLDA.

Trong quá trình sắp xếp bộ máy hành chính trên địa bàn TP Hà Nội, Ban Pháp chế HĐND TP còn đưa ra đánh giá tiến độ xây dựng đề án vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp, trong đó có 5 BQLDA mới được thành lập còn chậm so với yêu cầu.

Từ những bất cập trên, Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP Hà Nội kiến nghị các BQLDA tiếp tục rà soát kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức của đơn vị, xây dựng bộ máy đảm bảo gọn nhẹ, chuyên nghiệp để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Từ đó, các BQLDA đảm bảo nguồn thu để tự chủ kinh phí đáp ứng chi trả lương cho cán bộ, người lao động.


Dân trí