PMI tháng 6 neo mức cao, lĩnh vực sản xuất tiếp tục cải thiện.

Tiếp tục trụ trên mốc 50 điểm, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Việt Nam tháng sáu do Nikkei vừa công bố đã cho thấy, lĩnh vực sản xuất trong nước tiếp tục có dấu hiệu cải thiện.
PMI tháng 6 neo mức cao, lĩnh vực sản xuất tiếp tục cải thiện.


FBNC