Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo xử lý vướng mắc về bảo hiểm

(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo xử lý vướng mắc về bảo hiểm trong triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP (NĐ67).

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn cụ thể, đồng thời giám sát chặt chẽ việc tiếp tục thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại NĐ67 bảo đảm không để xảy ra tình trạng các doanh nghiệp bảo hiểm không bán bảo hiểm cho người dân, gây khó khăn khi ra khơi.

NĐ67 quy định về một số chính sách phát triển thủy sản, trong đó có quy định, NSNN hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho một số loại tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ...

Chính sách trên chỉ được thực hiện đến hết năm 2016. Tuy nhiên, tại Nghị quyết 113/NQ-CP ngày 31/12/2016, Chính phủ đã thống nhất kéo dài thời gian thực hiện hỗ trợ thêm 1 năm. Song, một số DN bảo hiểm cho biết, do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể nên DN chưa thể triển khai thực hiện.              

Thùy Trâm