Phê duyệt khung giá bán buôn điện

(BĐT) - Bộ Công Thương vừa phê duyệt khung giá bán buôn điện bình quân của EVN cho các tổng công ty điện lực năm 2017. Theo đó, giá bán buôn điện bình quân của EVN cho các tổng công ty điện lực không thấp hơn mức giá tối thiểu và không cao hơn mức giá tối đa của khung giá.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, mức giá bán tối đa của Tổng công ty Điện lực miền Bắc là 1.173 đồng/kWh, tối thiểu là 1.117 đồng/kWh; Tổng công ty Điện lực miền Nam: tối đa là 1.348 đồng/kWh, tối thiểu là 1.316 đồng/kWh; Tổng công ty Điện lực miền Trung: tối đa là 1.209 đồng/kWh, tối thiểu là 1.139 đồng/kWh...

Thời gian áp dụng khung giá bán buôn điện bình quân từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017.              

Nguyễn Thủy