Phê duyệt hơn 2.000 xã thuộc diện đầu tư của Chương trình 135

(BĐT) - Danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 900/QĐ-TTg. 

Theo đó, cả nước có 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

Được biết, tỉnh có nhiều xã thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 là Cao Bằng (156 xã), tiếp theo là Hà Giang (136 xã), Lạng Sơn (133 xã), Sơn La (118 xã), Lào Cai (104 xã); Điện Biên (103 xã), Thanh Hóa (100 xã), Hòa Bình (99 xã),...    

Trần Tuyết