Phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

(BĐT) - Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ (KTCS) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đề án ủng hộ và thích ứng với xu thế phát triển mới của mô hình KTCS trong điều kiện phát triển rất nhanh của công nghệ số trên thế giới; không cần thiết phải có các chính sách riêng biệt cho hình thức kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ do KTCS không phải là một bộ phận tách rời hoặc một thành phần kinh tế riêng trong nền kinh tế.

Theo Đề án, quản lý nhà nước cần đảm bảo cho các hoạt động kinh tế hợp pháp được phát triển trong đó có các hoạt động KTCS; thay đổi tư duy và cách thức quản lý nhà nước cho phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế số và cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN4.0); đồng thời nâng cao nhận thức và năng lực của doanh nghiệp, địa phương và người dân về mô hình KTCS…

Để thực hiện, Đề án đưa ra một số nhóm giải pháp quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy mô hình KTCS, gồm: nhóm các giải pháp thực hiện quyền và trách nhiệm của người cung cấp và người sử dụng dịch vụ trong KTCS; nhóm giải pháp thực hiện quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp công nghệ/doanh nghiệp cung cấp nền tảng trong KTCS; nhóm giải pháp đối với Nhà nước nhằm xây dựng và phát triển hệ sinh thái cho kinh doanh, đầu tư theo mô hình KTCS.

 

Việt Anh