Phát huy vai trò của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong điều hành kinh tế vĩ mô

(BĐT) - Ngày 11/1 tại Hà Nội, Bộ KH&ĐT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Tham dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và lãnh đạo của nhiều bộ, ngành.
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp tích cực của Bộ KH&ĐT trong vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Ảnh: Lê Tiên
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp tích cực của Bộ KH&ĐT trong vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Ảnh: Lê Tiên

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Văn Trung cho biết, năm 2016 là một năm khó khăn của nền kinh tế. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chúng ta đã triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2016. Chúng ta cũng đã tập trung ban hành nhiều cơ chế, chính sách phát triển cho giai đoạn 5 năm 2016-2020 và đã được những kết quả bước đầu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Cụ thể là kinh tế vĩ mô cơ bản được ổn định, lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm, dự trữ ngoại hối ở mức cao nhất từ trước đến nay (đạt 41 tỷ USD), tăng trưởng kinh tế đạt khá (GDP tăng 6,21%), số doanh nghiệp thành lập mới đạt cao nhất từ trước đến nay (110,1 nghìn doanh nghiệp), vốn FDI cam kết tăng mạnh (tăng 7,1%), vốn FDI giải ngân đạt kỷ lục (15,8 tỷ USD, tăng 9%); môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện; an sinh xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng pháp luật được chú trọng... 

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp tích cực của Bộ KH&ĐT trong vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; phát huy và thực hiện tốt hơn nữa trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ (Tổ 1317), đi tiên phong trong tái cơ cấu nền kinh tế, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, cải cách thể chế, tạo động lực phát triển cho nền kinh tế.

Tổng kết Hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng khẳng định sẽ tiếp thu triệt để những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Với nhiệm vụ tham mưu chiến lược về cơ chế, chính sách được đặt lên hàng đầu, Bộ KH&ĐT sẽ quyết tâm theo đuổi con đường đổi mới thể chế, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, cạnh tranh, bình đẳng; triển khai và thực hiện hiệu quả đột phá chiến lược về thể chế kinh tế thị trường trong lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ. “Một bước đi lớn” trong đổi mới của Bộ KH&ĐT chính là đổi mới tư duy, vượt qua chính mình, không vì lợi ích cục bộ. Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư công gặp nhiều khó khăn, Bộ đã đổi mới cách làm, tháo gỡ những khó khăn, rào cản trong việc tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn, và kế hoạch năm 2017; tham mưu, kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao quyền lựa chọn dự án, chương trình cần ưu tiên đầu tư cho các Bộ, ngành, địa phương, tạo sự chủ động cho các Bộ, ngành và địa phương trong việc quyết định sử dụng nguồn lực của mình, đầu tư vào đâu đảm bảo hiệu quả, tạo động lực cho phát triển kinh tế đất nước.

Bích Thảo