Phát hiện nhiều sai phạm ở Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

(BĐT) - Theo UBKTTW, Ủ ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam và các đồng chí: Nguyễn Minh Tú, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Hiệu trưởng; Vĩ Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; Nguyễn Quyết Thắng, Hiệu trưởng; Huỳnh Đức Hòa, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính trong thực hiện Quy chế làm việc; công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và thực hiện nhiệm vụ đảng viên.
Phát hiện nhiều sai phạm ở Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

Kết luận nêu rõ: Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, giáo dục, rèn luyện đảng viên chưa tốt, chưa kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến về tư tưởng, tâm tư của cán bộ, đảng viên dẫn đến tình trạng đơn thư tố cáo gửi nhiều nơi, nhiều cấp; năng lực, sức chiến đấu của Đảng ủy và các chi bộ còn hạn chế, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của từng Đảng ủy viên, người đứng đầu cấp ủy chưa được phát huy, còn tình trạng nể nang, chưa thẳng thắn góp ý với đồng chí Hiệu trưởng trong việc chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ chuyên môn sai quy định của Nhà nước; quản lý, sử dụng tài sản nhà nước không đúng mục đích… Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy còn hạn chế, nội dung kiểm tra chưa trọng tâm, trọng điểm, chất lượng chưa cao, chưa kịp thời nắm bắt dấu hiệu vi phạm xảy ra tại trường để kiểm tra, chấn chỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quyết Thắng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành không nghiêm mối quan hệ công tác với Đảng ủy theo quy chế làm việc; có biểu hiện thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, không bàn bạc, thảo luận trong tập thể Ban Giám hiệu trước khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, do đó các đồng chí Phó Hiệu trưởng không phát huy đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, dẫn đến mất đoàn kết nội bộ trong Ban Giám hiệu. Với cương vị Hiệu trưởng, chủ tài khoản, đồng chí đã thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ; ban hành một số văn bản chỉ đạo, điều hành công tác chuyên môn sai quy định của Nhà nước; báo cáo không đúng số lượng học sinh, sinh viên để quyết toán kinh phí đào tạo; tổ chức thu học phí, hỗ trợ, miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên không đúng quy định của Nhà nước; quản lý sử dụng tài sản nhà nước không đúng mục đích...

Các đồng chí Nguyễn Minh Tú, Võ Thanh Tùng, Huỳnh Đức Hòa đã có những khuyết điểm, vi phạm làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, uy tín của tập thể Ban Giám hiệu và cá nhân các đồng chí.

Từ những vi phạm, khuyết điểm của tập thể và những cá nhân nêu trên, UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Quyết Thắng bằng hình thức cảnh cáo; yêu cầu các đồng chí Nguyễn Minh Tú, Võ Thanh Tùng, Huỳnh Đức Hòa nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục vi phạm, khuyết điểm. Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh xem xét, xử lý kỷ luật Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam theo thẩm quyền.

UBKTTW