Phát hiện hơn 3.500 xe vi phạm tải trọng

(BĐT) - Theo Tổng cục Đường bộ (TCĐB), trong tháng 7/2016, lực lượng chức năng tại các trạm kiểm tra tải trọng xe (KTTTX) đã tiến hành kiểm tra 62.068 xe; trong đó phát hiện 3.564 xe vi phạm về tải trọng, 374 xe vi phạm về kích thước thùng hàng, xử phạt nộp kho bạc nhà nước số tiền 29,7 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng TCĐB cho biết, từ tháng 8/2016, TCĐB sẽ triển khai thực hiện quy định xử phạt mới theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP. Bên cạnh đó, TCĐB sẽ tiếp tục kiểm tra việc lắp đặt Trạm KTTTX ghép với các trạm thu phí đường bộ tại các dự án BOT, đồng thời đôn đốc nhà đầu tư dự án BOT tăng cường KTTTX trên các tuyến đường này.                

Tuấn Dũng