Phân công chuẩn bị phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

(BĐT) - Để chuẩn bị Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) dự kiến từ ngày 11-13/10/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Tờ trình của Chính phủ về kế hoạch sử dụng vốn trái phiếu chính phủ của Dự án Hầm đường bộ Đèo Cả.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành…            

Mai Chi