Những ngày hỗn loạn ở trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp

Cho rằng xe đi 3km nhưng trả phí cả dự án BOT 180.000 đồng, nhiều tài xế đã phản đối, gây hỗn loạn ở trạm Cần Thơ - Phụng Hiệp.