Nhiệt điện Long Phú 1 thi công chậm 400 ngày

(BĐT) - Tại cuộc làm việc với các nhà thầu, tư vấn nước ngoài về tình hình triển khai công trình Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đã yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ Dự án, song cũng phải đảm bảo chất lượng công trình.

Theo ông Nguyễn Doãn Toàn, Trưởng ban Ban Quản lý điện lực dầu khí Long Phú 1, Dự án đã thi công chậm so với kế hoạch đề ra là 400 ngày. Cụ thể, thời hạn hoàn thành Tổ máy số 1 của Dự án là 45 tháng, Tổ máy số 2 là 49 tháng kể từ ngày bắt đầu công việc là 30/1/2015. Kế hoạch dự kiến, ngày vận hành thương mại Tổ máy số 1 là 31/10/2018 và Tổ máy số 2 là 28/2/2019. Tuy nhiên, theo báo cáo tháng thứ 31 của Liên danh tổng thầu Power Machines - Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam, đến hết tháng 8/2017, ước tính khối lượng công việc hoàn thành EPC chỉ đạt 64,08% so với kế hoạch là 81,01% (chậm 16,93%). Trong đó, công tác mua sắm chậm 11,03%, thi công xây lắp chậm 5,69% và thiết kế chậm 0,21%.

Tiến độ thiết kế tổng thể của nhà thầu thiết kế chi tiết đến hết tháng 8/2017 cũng chỉ đạt 78,21% so với kế hoạch 88,62%. Trong đó, thiết kế phần cơ khí chậm 4,36%; thiết kế phần xây dựng chậm 3,61%...          

Việt Anh