Nhân sự Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, UBGS tài chính Quốc gia

Tại Quyết định 1121/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia về công tác tại Văn phòng Chính phủ làm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.
ông Vũ Viết Ngoạn.
ông Vũ Viết Ngoạn.

Tại Quyết định 1122/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao ông Trương Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia làm quyền Chủ tịch Ủy ban này.

Nhân sự Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, UBGS tài chính Quốc gia - ảnh 1
ông Trương Văn Phước


VGP