Nâng trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý quy hoạch

(BĐT) - Phiên họp thứ 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV là phiên họp quan trọng chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV diễn ra vào tháng 10/2016.
Luật Quy hoạch sẽ có phạm vi điều chỉnh chung các loại quy hoạch phát triển trên phạm vi cả nước. Ảnh: Giang Sơn
Luật Quy hoạch sẽ có phạm vi điều chỉnh chung các loại quy hoạch phát triển trên phạm vi cả nước. Ảnh: Giang Sơn

Dự kiến diễn ra từ ngày 12 - 22/9/2016, tại Phiên họp thứ 3, UBTVQH dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật. Theo đó, UBTVQH sẽ cho ý kiến các dự án Luật như: Luật Quy hoạch; Luật Thủy lợi; Luật Đường sắt (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật Du lịch (sửa đổi). UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đấu giá tài sản; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật về hội.

Liên quan đến Dự án Luật Quy hoạch, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, đại diện Tổ biên tập Dự thảo Luật Quy hoạch cho biết, Dự án Luật Quy hoạch đã hoàn thiện, được Chính phủ thông qua và trình UBTVQH cho ý kiến tại Phiên họp thứ 3 này. Dự thảo Luật bao gồm 8 Chương, 69 Điều với mục tiêu xây dựng Luật Quy hoạch có phạm vi điều chỉnh chung các loại quy hoạch phát triển trên phạm vi cả nước; đổi mới nội dung và phương pháp lập quy hoạch để quy hoạch thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, gắn với cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư, kinh doanh. Luật Quy hoạch sẽ nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành được thống nhất từ Trung ương đến địa phương.                

Trần Tuyết

Tin liên quan