Nâng tầm công tác tham mưu

(BĐT) - “Phấn đấu xây dựng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) hiện đại, chuyên nghiệp… với một khát vọng, lòng nhiệt huyết mãnh liệt để hoàn thành khối lượng công việc ngày càng nhiều, ngày càng phức tạp hơn trong tình hình mới”.
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT chỉ đạo đổi mới ngay quy trình tổng hợp, theo dõi và giao kế hoạch vốn đầu tư. Ảnh: Lê Tiên
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT chỉ đạo đổi mới ngay quy trình tổng hợp, theo dõi và giao kế hoạch vốn đầu tư. Ảnh: Lê Tiên

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức tại một hội nghị của Bộ. Và tiếp tục trong những ngày đầu tháng 9 này, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT ban hành liên tiếp 2 chỉ thị liên quan đến nâng cao chất lượng công tác tham mưu của ngành KH&ĐT thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong việc triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, giai đoạn 2016 - 2020 và chấn chỉnh công tác, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao của Bộ KH&ĐT. 

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

Luôn nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng từng chia sẻ: “Tôi có thói quen đứng lên rời khỏi văn phòng là không còn văn bản nào trên mặt bàn. Nếu nhiều quá tôi mang về làm, sáng mai trả ngay. Mình làm thêm một chút, cố một chút thì người dân, doanh nghiệp được nhờ. Chúng tôi đã quán triệt tinh thần này với các anh em trong Bộ KH&ĐT”.

Tại cuộc làm việc gần đây với Tổ công tác của Chính phủ, người đứng đầu Bộ KH&ĐT cũng đã yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ phải làm rõ trách nhiệm, báo cáo trung thực, cầu thị, phần nào thuộc tránh nhiệm của mình thì phải nhận, rút kinh nghiệm và khắc phục.

Xử lý nghiêm hành vi thông thầu

Theo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, trong thời gian qua, thể chế về công tác đấu thầu không ngừng được hoàn thiện đã góp phần cải cách các thủ tục, tạo sự công khai, minh bạch, hạn chế tiêu cực trong quá trình lựa chọn nhà thầu và quản lý thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, hoạt động đấu thầu ở một số bộ, ngành, địa phương còn nhiều bất cập như: tổ chức đấu thầu chậm trễ, kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và kế hoạch giải ngân vốn; năng lực nhà thầu còn yếu kém dẫn đến thi công chậm, chất lượng không bảo đảm. Nguyên nhân là do năng lực của cán bộ thuộc chủ đầu tư, bên mời thầu còn yếu, hiểu biết về quy định pháp luật còn hạn chế; một số tư vấn đấu thầu chưa có đủ trình độ chuyên môn và chưa chuyên nghiệp, thậm chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp như dàn xếp thông thầu, can thiệp trái pháp luật… gây khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Để khắc phục những bất cập nêu trên, Chỉ thị nêu rõ, các cơ quan KH&ĐT cần tham mưu cho các cấp có thẩm quyền chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu/dự án thuộc thẩm quyền; hạn chế tối đa tiêu cực trong đấu thầu và có chế tài xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Các cơ quan chức năng cần kịp thời vào cuộc xử lý nghiêm các hành vi như quây thầu, vây thầu, thông thầu… cản trở công tác đấu thầu, gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các nhà thầu; kiên quyết loại bỏ các nhà thầu yếu kém về năng lực, kinh nghiệm gây chậm trễ quá trình thực hiện hợp đồng.

Trong 2 Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT mới ban hành, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT tiếp tục yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành KH&ĐT đổi mới tư duy phát triển, chủ động, sáng tạo hơn nữa, tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu, chịu toàn bộ trách nhiệm đối với kết quả, thời hạn và chất lượng công việc được giao của đơn vị mình; thực hiện ngay việc đổi mới, cải cách quy trình làm việc một cách có khoa học, hợp lý, chuyên nghiệp; theo dõi chặt chẽ tiến độ công việc để có sự đôn đốc, điều hành phù hợp bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn; trực tiếp chỉ đạo và tham gia công tác chuyên môn để bảo đảm chất lượng tốt nhất đối với công việc được giao. Thủ trưởng các đơn vị phải coi đây là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, đồng thời triển khai quán triệt đến tất cả cán bộ, chuyên viên của đơn vị. 

Tổng lực hoàn thành khối lượng công việc lớn

Các thành viên của Tổ công tác của Chính phủ đánh giá, số lượng nhiệm vụ Bộ KH&ĐT được giao rất lớn, cao hơn nhiều so với các bộ, cơ quan, địa phương khác. 

Để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao, Chỉ thị của Bộ KH&ĐT nhấn mạnh các đơn vị tập trung tối đa thời gian và lực lượng để hoàn thành ngay, trong thời gian sớm nhất các công việc còn bị chậm, quá hạn, hoặc sắp đến hạn.

Chỉ thị nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể cần triển khai trong thời gian tới, bao gồm: hoàn thiện thể chế và xây dựng các đề án phát triển; tăng cường các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2016 và hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020…

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chỉ đạo trưởng các đơn vị thuộc Bộ ưu tiên cho việc xây dựng, tham mưu về thể chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách. Trước mắt, bên cạnh phải hoàn thành sớm các nhiệm vụ đã được giao, công việc đã bị chậm, quá hạn và sắp đến hạn, cần tập trung cao độ vào các công việc lớn như: Đề án Kế hoạch tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020; Đề án Thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; Đề án Luật Quy hoạch; Đề án Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh; Đề án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đề án Đường cao tốc Bắc - Nam;…

Với trọng tâm tiếp theo là điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2016 và hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chỉ đạo phải đổi mới ngay quy trình tổng hợp, theo dõi và giao kế hoạch vốn đầu tư theo hướng nhanh, gọn, chính xác, hiệu quả, tăng cường phân cấp và sự chủ động của các bộ, ngành, địa phương gắn với sự tham mưu, giám sát hiệu quả của Bộ KH&ĐT, bảo đảm đúng quy định của Luật Đầu tư công.  

Nhiệm vụ then chốt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp cũng được Bộ KH&ĐT chú trọng, trong đó Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu các đơn vị theo dõi sát tình hình để gỡ bỏ những nút thắt, giải phóng sức sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất.

Việt Thắng