Năng suất lao động năm 2016 tăng 5,31%

(BĐT) - Theo Tổng cục Thống kê (TCTK), năng suất lao động xã hội của toàn nền kinh tế năm 2016 ước đạt 84,5 triệu đồng/lao động, tăng 5,31% so với năm 2015 (tính theo giá so sánh năm 2010).
Theo TCTK, năng suất lao động xã hội của toàn nền kinh tế năm 2016 ước đạt 84,5 triệu đồng/lao động. Ảnh: Tường Lâm
Theo TCTK, năng suất lao động xã hội của toàn nền kinh tế năm 2016 ước đạt 84,5 triệu đồng/lao động. Ảnh: Tường Lâm

Năm 2016, năng suất lao động bình quân trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt thấp nhất với 32,9 triệu đồng/lao động; trong khi khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 112 triệu đồng/lao động; khu vực dịch vụ đạt 103,5 triệu đồng/lao động.

Mặc dù năng suất lao động của Việt Nam thời gian qua đã có sự cải thiện đáng kể, tuy nhiên vẫn ở mức thấp so với các nước trong khu vực. Năm 2015, năng suất lao động của Việt Nam đạt 3.660 USD, chỉ bằng 4,4% của Singapore; 17,4% của Malaysia; 35,2% của Thái Lan. 

Trần Kiên