Năm 2020: Thu nhập bình quân đầu người TP HCM đạt 9.800 USD

Mức mục tiêu này tương đương hơn 220 triệu đồng một người mỗi năm trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân TP HCM đạt từ 8,5%.
TP HCM đặt mục tiêu thu nhập bình quân năm 2020 đạt 9.800 USD mỗi người một năm. Ảnh: PV.
TP HCM đặt mục tiêu thu nhập bình quân năm 2020 đạt 9.800 USD mỗi người một năm. Ảnh: PV.

Tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP HCM 2017 tổ chức ngày 11/10, Phó chủ tịch UBND Trần Vĩnh Tuyến cho biết, kinh tế thành phố duy trì tăng trưởng khá cao giai đoạn 2011-2015, tăng trưởng GRDP bình quân đạt 9,6% mỗi năm, gấp 1,66 lần bình quân cả nước.

Theo ông Tuyến, năm 2013 Thủ tướng đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội TP HCM đến 2020, tầm nhìn 2025 với quan điểm dựa trên nền tảng phát triển bền vững, duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

Điều này đã được Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 cụ thể hóa thành mục tiêu xây dựng với nhiều chỉ tiêu. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn - GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt từ 8,5% mỗi năm; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp -  nông nghiệp.

Trong đó tỷ trọng ngành dịch vụ của GRDP đến năm 2020 chiếm từ 56-58%, tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GDRP bình quân hàng năm từ 35% trở lên; tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 30% GRDP; Đồng thời, đến năm 2020 GRDP bình quân đầu người đạt 9.800 đôla Mỹ một người mỗi năm.

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, để thực hiện mục tiêu trên, TP HCM tập trung kêu gọi đầu tư vào 9 nhóm ngành dịch vụ và 4 ngành công nghiệp trọng yếu. Thành phố cũng quyết tâm triển khai 7 chương trình đột phá được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần X đề ra.

Thứ nhất là chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng. Thứ hai là nâng cao chất lượng cạnh tranh của kinh tế thành phố trong thời kỳ hội nhập. Thứ ba là chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thứ tư là chương trình cải cách hành chính. Thứ năm là chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông. Thứ sau là chương trình giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, giảm ô nhiễm môi trường. Cuối cùng là chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị.


Vnexpress