Năm 2018: Nhập khẩu hơn 9,25 triệu tấn phế liệu

(BĐT) - Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho biết, tổng số lượng phế liệu Việt Nam nhập khẩu năm 2018 là 9.254.300 tấn, tăng hơn 1.308.100 tấn so với năm 2017.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo cơ quan này, các nước từng đứng đầu về danh sách nhập khẩu phế liệu đã có thay đổi về chính sách cấm nhập khẩu mặt hàng này nên dự báo, trong năm 2019, phế liệu sẽ tiếp tục dịch chuyển mạnh vào Việt Nam làm gia tăng lượng phế liệu nhập khẩu; đồng thời, xuất hiện các dấu hiệu, thủ đoạn buôn lậu qua đường bộ.

Trước tình hình đó, theo Bộ Tài chính, các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các cửa khẩu cần triển khai đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để kiểm soát phế liệu một cách hiệu quả, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận, tiếp tay cho rác thải vào Việt Nam.

Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát phế liệu nhập khẩu nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận trong nhập khẩu phế liệu, kiên quyết không để Việt Nam trở thành bãi rác của thế giới, không đánh đổi lợi ích kinh tế với môi trường.

Dự thảo quy định về  trao đổi, cung cấp thông tin giữa các bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các cửa khẩu. Trong đó, quy định cụ thể nguyên tắc, nội dung, cách thức, thời gian, chế độ báo cáo, bảo mật thông tin, trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc phối hợp.

 

Hoàng Oanh