Liên kết phát triển kinh tế - xã hội Đồng bằng sông Cửu Long

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giai đoạn 2016 - 2020. 
Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành...rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển KTXH vùng ĐBSCL Ảnh: Tường Lâm
Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành...rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển KTXH vùng ĐBSCL Ảnh: Tường Lâm

Theo Kế hoạch, từ tháng 11/2016 - 10/2018, Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển KTXH vùng ĐBSCL. Về liên kết đầu tư, Bộ KH&ĐT chủ trì xây dựng và ban hành bộ tiêu chí xác định các chương trình, dự án liên kết; xây dựng Danh mục các chương trình, dự án liên kết vùng và có tính chất vùng.   

Quang Minh