Lấy ý kiến hoàn thiện tiêu chuẩn quốc gia về công trình cảng biển

(BĐT) - Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Công trình cảng biển: Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu” đang được Bộ GTVT lấy ý kiến các chuyên gia, cơ quan ban, ngành để hoàn thiện.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Bộ GTVT cho biết, sau khi hoàn thiện và ban hành, tiêu chuẩn này được sử dụng trong thi công và nghiệm thu khi xây dựng mới các loại công trình cảng biển (luồng tàu và khu nước của cảng để chắn sóng, công trình bến, kè bờ…) hoặc xây mới các loại công trình hạ tầng khác có kết cấu, điều kiện thi công và khai thác tương tự. Tiêu chuẩn này cũng sẽ được áp dụng để bảo trì, sửa chữa những hư hỏng xuống cấp đối các loại công trình cảng biển nêu trên.

Tuấn Ngọc