Lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

(BĐT) - Phó Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch quốc gia, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng vừa ban hành Kế hoạch lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, từ tháng 7 đến tháng 10/2019, Bộ KH&ĐT chủ trì cùng các bộ, ngành và địa phương liên quan sẽ xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch; Hội đồng thẩm định sẽ tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vào tháng 11-12/2019; Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết quyết định nhiệm vụ lập quy hoạch vào tháng 12/2019 - 1/2020.

Sang đầu năm 2020, Bộ KH&ĐT trì cùng các bộ, ngành và địa phương liên quan lựa chọn tổ chức tư vấn lập Quy hoạch và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; lựa chọn tổ chức tư vấn lập Hợp phần quy hoạch. Việc tích hợp các hợp phần quy hoạch và Quy hoạch tổng thể quốc gia và hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng hợp dự kiến vào tháng 9 - 12/2020.

Hội đồng quy hoạch quốc gia sẽ trình Chính phủ thông qua nội dung Quy hoạch tổng thể quốc gia vào tháng 7 - 8/2021; Chính phủ trình Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết thông qua vào tháng 11/2021.   

Hải Bình