Lắp đặt thành công rotor máy tại Thủy điện Thác Mơ mở rộng

(BĐT) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa lắp đặt thành công rotor máy phát với trọng lượng 204 tấn tại Nhà máy Thủy điện Thác Mơ mở rộng, xây dựng tại tỉnh Bình Phước.

Đơn vị xây dựng Nhà máy là Liên danh nhà thầu Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty CP Xây dựng công trình ngầm (Vinavico). Lô thiết bị cơ điện của Nhà máy được thực hiện bởi nhà thầu Alstom India (nay là nhà thầu GE), nhà thầu phụ là Lilama 10. Trước khi lắp đặt rotor, các nhà thầu đã hoàn thành việc lắp đặt tuabin, stato, cầu trục… Việc lắp đặt rotor là một bước quan trọng để tiến tới chạy thử và phát điện tổ máy trong tháng 7/2017.    

Hải Bình