Làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam – Myanmar

(BĐT) - Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Htin Kyaw đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26 - 28/10, theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Myanmar.
Làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam – Myanmar

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Myanmar nêu rõ: “Hai bên cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ thương mại - đầu tư song phương trên cơ sở cùng có lợi và tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động kinh doanh phát triển mạnh mẽ. Tổng thống Htin Kyaw ghi nhận hoạt động của Hiệp hội Các nhà đầu tư Việt Nam và Myanmar (AVIM); đồng thời, khẳng định tạo điều kiện, nhất là đối với các lĩnh vực mang tính cầu nối, mở đường khác như ngân hàng, hàng không, viễn thông, khoáng sản”.

Tuyên bố chung cũng cho biết: “Hai bên nhất trí tổ chức Kỳ họp lần thứ 9 Tiểu ban Hỗn hợp Thương mại Việt Nam - Myanmar tại Việt Nam trong năm 2016, sớm ký Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hải quan, tài chính, sửa đổi/bổ sung Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư và Biên bản ghi nhớ xúc tiến đầu tư giữa hai nước cho phù hợp tình hình mới”.                

Thùy Dương