Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV: Nhiều quyết sách lớn mang tính đột phá

(BĐT) - Ngày 24/11, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV đã bế mạc sau 1 tháng làm việc với khối lượng công việc đã hoàn thành rất lớn, với nhiều quyết sách lớn đã được thông qua, kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội và động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.
Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV: Nhiều quyết sách lớn mang tính đột phá

Tại kỳ họp, Quốc hội đã dành nhiều thời gian để thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch năm 2018. Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội thống nhất và đánh giá cao kết quả điều hành của Chính phủ với việc hoàn thành cả 13/13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2017. Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế, yếu kém của nền kinh tế, đòi hỏi Chính phủ, các cấp các ngành cần có giải pháp quyết liệt trong thời gian tới để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch năm 2018.

Cũng trong kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 6 Luật có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có Luật Quy hoạch, Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng,…

Luật Quy hoạch chính thức được thông qua tại Kỳ họp này được đánh giá là một trong những luật mang tính cách mạng, tạo ra những thay đổi toàn diện trong công tác lập quy hoạch vốn manh mún, chồng chéo, lãng phí nguồn lực. Với Luật này, Quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ là quy hoạch bao trùm, giúp tạo lập không gian phát triển thống nhất, khắc phục sự mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu trọng tâm, trọng điểm, gây lãng phí và phân tán nguồn lực, giảm năng lực cạnh tranh quốc gia giữa các bản quy hoạch trước đây. Đặc biệt, Luật nghiêm cấm lập những bản quy hoạch sản phẩm vốn được coi là phi thị trường, từ đó khắc phục được tình trạng xin - cho tùy tiện trong việc điều chỉnh các quy hoạch, đảm bảo quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trong tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Quốc hội cũng đã cho ý kiến toàn diện vào 9 dự án Luật khác để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thể chế kinh tế thị trường.

Trong số các dự án luật cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp này, dự Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt đã nhận được sự đồng thuận rất cao của đại biểu Quốc hội về tính cần thiết phải ban hành. Với những cơ chế, chính sách mang tính đột phá, dự Luật thể hiện tư duy đổi mới, sáng tạo và kiến tạo cho phát triển, tạo tiền đề phát triển các cực tăng trưởng mới, tăng hấp lực thu hút đầu tư nước ngoài trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, đồng thời thử nghiệm những thể chế hết sức táo bạo cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có những chính sách đột phá tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đáng chú ý là Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020; Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Quốc hội đã thông qua những phương án để triển khai hiệu quả dự án, huy động được nguồn lực để giải bài toán nguồn vốn cho 2 siêu dự án với tổng mức đầu tư lần lượt là 118 nghìn tỷ đồng cho một số đoạn cao tốc Bắc – Nam và gần 23 nghìn tỷ cho giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu Chính phủ và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc những Nghị quyết đã thông qua, để tạo ra những bước phát triển mới trong các địa bàn lĩnh vực tại Nghị quyết.

Còn rất nhiều nội dung, vấn đề lớn khác đã được Quốc hội thảo luận trong kỳ họp này và theo Chủ tịch Quốc hội, tất cả đã thể hiện rất rõ tinh thần đổi mới, sáng tạo, hành động của Quốc hội.

Nguyệt Minh