Kim ngạch xuất nhập khẩu khối DN FDI đạt 253,24 tỷ USD

(BĐT) - Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước trong tháng 11/2017 đạt 39,38 tỷ USD, tăng 2,6% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 19,99 tỷ USD, giảm 1,5% và nhập khẩu đạt 19,39 tỷ USD, tăng 7,1% so với tháng trước.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tính đến hết 11 tháng năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 385,77 tỷ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 194,47 tỷ USD, tăng 21,5% và tổng trị giá nhập khẩu đạt 191,3 tỷ USD, tăng 21,2%. 

Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 26,15 tỷ USD, tăng 0,6% so với tháng trước, qua đó đưa kim ngạch xuất nhập khẩu của khối này trong 11 tháng năm 2017 đạt 253,24 tỷ USD, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong tháng 11/2017, cả nước xuất siêu 596 triệu USD, qua đó đưa cán cân thương mại hàng hóa cả nước 11 tháng năm 2017 thặng dư 3,17 tỷ USD.

Khối doanh nghiệp FDI trong tháng 11/2017 xuất siêu 2,91 tỷ USD, đưa cán cân thương mại của khối này 11 tháng năm 2017 thặng dư đến 23,85 tỷ USD, trong khi khối doanh nghiệp trong nước thâm hụt 20,67 tỷ USD.

Hải Bình