Kiện toàn Ban Chỉ đạo xử lý dự án yếu kém ngành Công Thương

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 650/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2551/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 để kiện toàn Ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, thay đổi Phó Trưởng ban Thường trực là ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Bổ sung Phó Trưởng ban chỉ đạo là ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Bên cạnh đó, quyết định bổ sung Ủy viên Ban Chỉ đạo là Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.  Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông về thành viên tham gia Ban Chỉ đạo, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo sau khi được kiện toàn (nếu cần thiết), báo cáo Trưởng ban chỉ đạo xem xét, quyết định.          

Việt Anh