Kiến nghị giảm gần 63 năm thu phí tại 22 dự án

(BĐT) - Qua kiểm toán 22 dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác công tư (PPP), Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị giảm thời gian thu phí 62 năm 8 tháng của các dự án. Việc giảm thời gian thu phí 62 năm 8 tháng trên ứng với giảm doanh thu tại các dự án là hơn 22.237 tỷ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Kiểm toán Nhà nước cho biết, sau khi kiểm toán, cơ quan chức năng đã phát hiện có 6/52 trạm thực hiện thu phí trước 14 năm 6 tháng. Đại diện Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, toàn quốc có 31/87 trạm thu phí trên cùng tuyến không đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa hai trạm là 70 km.      

Minh Tuấn