Khuyến cáo chung của Bộ y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV)

(BĐT) - Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV)