Không cấp phép đầu tư dự án gây ô nhiễm môi trường

(BĐT) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) nâng cao chất lượng thẩm định, đánh giá tác động môi trường và tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư xây dựng. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Đặc biệt, kiên quyết không cấp phép đầu tư xây dựng các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, không đảm bảo các yêu cầu về xử lý môi trường. Các dự án chỉ được đưa vào vận hành khi có hệ thống xử lý nước thải, chất thải bảo đảm các yêu cầu bảo vệ môi trường.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành TN&MT phải đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, gây thất thoát, sử dụng lãng phí tài nguyên; xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; xử lý nghiêm các cán bộ, công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp.

“Ngành TN&MT cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; rà soát, điều chỉnh bổ sung kịp thời các quy định pháp luật trong lĩnh vực TN&MT để người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn tài nguyên một cách bình đẳng”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu.         

Quang Minh