Khối lượng vốn thực hiện toàn ngành công thương sụt giảm

(BĐT) - Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại năm 2017 của Bộ Công Thương cho thấy, khối lượng vốn thực hiện toàn ngành công thương trong năm 2017 là hơn 203 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 83% kế hoạch, giảm 4,8% so với năm 2016. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong đó, các tập đoàn, tổng công ty 91 thực hiện gần 200 nghìn tỷ đồng, giảm 5% so với năm 2016; các tổng công ty 90 và doanh nghiệp độc lập thực hiện hơn 3 nghìn tỷ đồng, tăng 18%; khối hành chính sự nghiệp thực hiện hơn 244 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, giảm 47,4%.

Năm 2018, để huy động thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển, Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho các công trình có tính kết nối, lan tỏa.          

Việt Anh