Khoán xe công: Không mua xe mới khi chưa đủ điều kiện thanh lý

(BĐT) - Trường hợp một người giữ nhiều chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thì được áp dụng tiêu chuẩn cao nhất. Khi người tiền nhiệm nghỉ chế độ, chuyển công tác hoặc thôi giữ chức vụ mà xe ô tô đã trang bị chưa đủ điều kiện thanh lý theo quy định thì người thay thế tiếp tục sử dụng, không trang bị mới.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những điểm đáng chú ý tại Dự thảo Nghị định về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công vừa được Bộ Tài chính hoàn thiện.

Theo Dự thảo này, việc quản lý xe được thực hiện theo phương thức giao cho một cơ quan, đơn vị sự nghiệp hoặc doanh nghiệp công ích quản lý xe tập trung để bố trí cho chức danh có đủ tiêu chuẩn khi đi công tác. Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có trụ sở không nằm chung với trụ sở bộ, cơ quan trung ương, cơ quan UBND tỉnh thì bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng xe

Dự thảo nghị định mở rộng mô hình khoán xe theo hướng quy định chế độ khoán bắt buộc đối với các chức danh ở các đơn vị dưới cấp sở, cấp cục (như các chi cục, trung tâm,...); đồng thời quy định phương thức khoán linh hoạt, thuận tiện và giao quyền cho các bộ, ngành, địa phương xem xét, quyết định đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của bộ, ngành, địa phương.

Sau khi nghị định được Chính phủ ban hành và có hiệu lực sẽ phát sinh lượng xe ô tô công dôi dư. Dự thảo quy định xe dôi dư được xử lý theo các hình thức xử lý tài sản quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó có hình thức bán, thanh lý. Việc bán, thanh lý xe ô tô công chỉ được thực hiện theo phương thức bán đấu giá (không bán chỉ định).

 

Xuân Yến