Khánh Hòa tạm dừng cấp phép khai thác khoáng sản

(BĐT) - Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu cơ quan chức năng trên địa bàn tạm dừng việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản là cát, sỏi, đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường; tăng cường công tác hậu kiểm, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản. Bên cạnh đó, kiên quyết thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp đối với các trường hợp tái vi phạm…

UBND các huyện, thị xã được yêu cầu chỉ đạo kịp thời, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dự án đầu tư xây dựng công trình để khai thác khoáng sản trái phép. Xử lý nghiêm việc thành lập doanh nghiệp để hoạt động mua bán hóa đơn, giấy tờ có giá trị giả hợp pháp hóa nguồn gốc khoáng sản trái phép, tiếp tay hoặc bao che cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Các địa phương thành lập tổ công tác liên ngành, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, phương tiện để thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản trái phép bằng đường bộ và đường sông; thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh thông tin về hoạt động khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản trái phép.

Hải Bình