Khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia

(BĐT) - Chiều 12/3/2019, Trục liên thông văn bản quốc gia (TLTVBQG) đã chính thức được khai trương. Đây là một trong những bước đi đầu tiên hướng tới nền tảng tích hợp, chia sẻ, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.
Đúng 15h00 ngày 12/3/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và lãnh đạo, đại diện một số cơ quan trung ương, tổ chức quốc tế cùng ấn nút khai trương. Ảnh: Minh Thư
Đúng 15h00 ngày 12/3/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và lãnh đạo, đại diện một số cơ quan trung ương, tổ chức quốc tế cùng ấn nút khai trương. Ảnh: Minh Thư

Bước đột phá vào tư duy giấy tờ

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, ngay trong tháng 7/2018, Văn phòng Chính phủ đã ban hành kế hoạch triển khai gồm 13 nhiệm vụ. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là xây dựng TLTVBQG. Đến nay, việc xây dựng TLTVBQG cùng các điều kiện đi kèm như thể chế, hạ tầng công nghệ và nguồn nhân lực vận hành đã bước đầu hoàn thành và thử nghiệm thuận lợi.

Hiện 95/95 cơ quan ở trung ương và địa phương đã hoàn thành kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên TLTVBQG. Các phần mềm quản lý văn bản của bộ, ngành, địa phương đã được kết nối, liên thông cả theo chiều dọc và chiều ngang một cách thông suốt và có tính hệ thống, văn bản điện tử được gửi, nhận nhanh chóng, an toàn giữa các cơ quan nhà nước. Chỉ trong 1 tháng đầu năm nay có 8.315 văn bản gửi và 19.296 văn bản nhận điện tử.

Theo tính toán sơ bộ, việc ứng dụng TLTVBQG sẽ giúp tiết kiệm mỗi năm trên 1.200 tỷ đồng nhờ giảm tiền giấy, mực, sao lưu, gửi bưu chính, chi phí thời gian… Không chỉ tiết kiệm chi phí hành chính, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhận định, TLTVBQG là một bước đột phá mạnh mẽ vào tư duy giấy tờ, quan liêu kiểu cũ, tạo lập nền tảng cho những bước phát triển mới của Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số. Việc khai trương TLTVBQG là minh chứng thể hiện quyết tâm xây dựng Chính phủ điện tử của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cụ thể hoá chỉ đạo của Thủ tướng về xây dựng Chính phủ điện tử: “nghĩ lớn, nhìn tổng thể, hành động nhanh, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất”.

Ngay sau khi ấn nút khai trương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Cải cách thủ tục hành chính Ngô Hải Phan, chuyên viên Nguyễn Đình Lợi, bộ phận văn thư Văn phòng Chính phủ đã thực hiện quy trình trình ký, ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia trên hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ công việc và gửi nhận văn bản điện tử trên môi trường mạng.

Sau khi văn bản được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký bằng chữ ký số, văn thư Văn phòng Chính phủ thực hiện quy trình phát hành văn bản, đại diện các địa phương, lãnh đạo tỉnh Nam Định, Sóc Trăng cho biết đã nhận được Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và giao các cơ quan chức năng triển khai thực hiện.

Đưa Việt Nam vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN về Chính phủ điện tử

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai trương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng, vận hành TLTVBQG thông suốt, thống nhất, an ninh, an toàn và hiệu quả; góp phần hoàn thành mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 4 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử của ASEAN.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử trên TLTVBQG theo đúng quy định. Đồng thời, huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để tập trung nâng cấp, hoàn thiện các phần mềm quản lý văn bản nội bộ và triển khai hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ liên thông gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, khắc phục tình trạng tại một số cơ quan văn thư nhận văn bản giấy nhưng không nhận được văn bản điện tử, dẫn đến việc phải đợi bản điện tử để tiếp nhận, xử lý…

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, trước mắt là các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo hiểm, tài chính, đăng ký doanh nghiệp, đất đai quốc gia, hộ tịch điện tử và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, để trong giai đoạn 2020 - 2025 sẵn sàng kết nối liên thông với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được phát triển trên nền TLTVBQG.

Bên cạnh đó, bảo đảm tối đa an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, tổ chức; không được để lộ, lọt dữ liệu và thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Đây là vấn đề trọng yếu, sống còn của TLTVBQG.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và hệ thống chính trị, đặc biệt là chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 17/NQ-CP của Chính phủ ngày 7/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, tập trung chỉ đạo, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra…

Minh Thư