Khai mạc Kỳ họp Quốc hội cuối năm 2017

(BĐT) - Hôm nay (23/10), Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc với chương trình làm việc kéo dài trong 26 ngày. 
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV sẽ cho ý kiến lần đầu về Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Ảnh: Lê Tiên
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV sẽ cho ý kiến lần đầu về Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Ảnh: Lê Tiên

Đây là kỳ họp cuối năm của Quốc hội, bên cạnh nhiệm vụ lập pháp, Quốc hội còn tập trung thời gian cho việc thảo luận, xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội hàng năm và các năm tiếp theo. Đồng thời tại kỳ họp này, Quốc hội cũng dành thời gian xem xét, quyết định về vấn đề nhân sự.

Liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 06 dự án luật, 12 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 09 dự án luật khác.

Trong đó, Dự thảo Luật Quy hoạch trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này gồm 6 chương, 72 điều (tăng thêm 03 điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp trước). Đây là dự thảo Luật đã được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 và Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XIV; đồng thời, Dự thảo Luật đã được xin ý kiến tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đáng chú ý, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến lần đầu về Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Dự thảo Luật được xây dựng nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về xây dựng và phát triển đặc khu kinh tế. Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt gồm 6 chương, 104 điều và 4 phụ lục quy định về quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương và cơ quan nhà nước tại các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

Bình Minh