Khai mạc Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương

(BĐT) - Ngày hôm nay (28/12), Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương chính thức khai mạc.
Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương là dịp đánh giá thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, rút ra các bài học cho năm 2019. Ảnh: Nhã Chi
Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương là dịp đánh giá thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, rút ra các bài học cho năm 2019. Ảnh: Nhã Chi

Diễn ra ngay sau phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 27/12 và ngay trước thềm năm mới, Hội nghị nhằm triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, sau một năm 2018 đạt nhiều kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Hội nghị cũng là dịp để Chính phủ đánh giá những khó khăn, hạn chế trong điều hành, phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, rút ra các bài học kinh nghiệm cho năm 2019.

Việc triển khai các nhiệm vụ năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chủ trì các cuộc họp về xây dựng Nghị quyết 01 - nghị quyết mang tính “xương sống” cho năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh tinh thần “bứt phá” trong năm 2019, năm có vai trò bản lề, nước rút cho việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và cả Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020.

Chính phủ đã xác định xây dựng Nghị quyết 01 năm 2019 theo tinh thần đột phá, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, hành động, phục vụ nhân dân, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ và tạo sức lan tỏa về khát vọng Việt Nam hùng cường tới cộng đồng doanh nghiệp và từng người dân; đồng thời đề xuất, xác định giải pháp trọng tâm trong năm 2019 gắn với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, cao hơn năm 2018.

Chính phủ cũng yêu cầu đổi mới tư duy và nhận thức khi làn sóng công nghệ đang lan rộng toàn cầu, các quốc gia thu nhập trung bình nếu biết tận dụng thời cơ, tiếp cận công nghệ mới sẽ sớm bứt phá.

Minh Thư