Khai mạc Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 27

(BĐT) - Với chủ đề: “Tăng cường quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững”, Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương APPF lần thứ 27 (APPF-27) khai mạc ngày 15/1, tại Campuchia.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Lễ khai mạc Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương APPF lần thứ 27. Ảnh: Trọng Đức
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Lễ khai mạc Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương APPF lần thứ 27. Ảnh: Trọng Đức

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao chủ đề của Hội nghị, phù hợp với định hướng quan hệ đối tác nghị viện, yêu cầu và xu thế phát triển của toàn cầu nói chung và khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng trong giai đoạn mới. Quốc hội Việt Nam đã tích cực triển khai các nghị quyết của APPF-26 trên các lĩnh vực liên quan, trong đó có Nghị quyết về thúc đẩy ngoại giao nghị viện vì hòa bình, an ninh, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Quốc hội Việt Nam đã có nhiều hoạt động ngoại giao nghị viện, đưa ra những khuyến nghị nhằm củng cố môi trường hòa bình trong thời đại sáng tạo, đổi mới công nghệ…

Để APPF tiếp tục là Diễn đàn hoạt động hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn các nghị viện thành viên tiếp tục quan tâm một số vấn đề. Cụ thể như, tiếp tục hợp tác toàn diện, chặt chẽ trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội và phát triển bền vững. Trong tiến trình này, cần có một lộ trình phù hợp, dựa trên tinh thần đồng thuận, đoàn kết, với phương châm “không bỏ ai lại phía sau” và “biến lời nói thành hành động”. Cam kết hợp tác bình đẳng, tin tưởng lẫn nhau, đối thoại và cùng có lợi, giải quyết các vấn đề dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp quốc.

Tham dự APPF -27 là một hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng trong tổng thể chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm của Quốc hội nước ta.

Việt Anh