Huy động nguồn lực điều tra về nông thôn, nông nghiệp

(BĐT) - Tại buổi họp báo công bố kết quả chính thức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, khoảng 600 tỷ đồng và 18 vạn điều tra viên đã được huy động để tiến hành cuộc tổng điều tra này.
Huy động nguồn lực điều tra về nông thôn, nông nghiệp

Được thực hiện từ ngày 1/7 đến 30/7/2016, cuộc Tổng điều tra đã đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra là thu thập thông tin cơ bản về nông dân, nông nghiệp và nông thôn phục vụ việc đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.      

Mai Anh