Hướng dẫn về chi phí tư vấn đầu tư phát triển đô thị

(BĐT) - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý một số chi phí tư vấn đầu tư phát triển đô thị. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Thông tư này hướng dẫn xác định và quản lý chi phí của một số công việc tư vấn đầu tư phát triển đô thị gồm: lập đề án phân loại đô thị, lập chương trình phát triển đô thị, lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị và một số công việc khác có liên quan.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách áp dụng các quy định tại thông tư này để xác định và quản lý chi phí tư vấn lập đề án phân loại đô thị, lập chương trình phát triển đô thị, lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị và chi phí của một số công việc khác có liên quan.

Theo Dự thảo, định mức chi phí được công bố tại thông tư này để tham khảo, vận dụng, áp dụng trong quá trình xác định và quản lý chi phí tư vấn lập đề án phân loại đô thị, lập chương trình phát triển đô thị và chi phí của một số công việc khác có liên quan.   

Việt Thắng